.

Mete Bondye premye se pa sa ou panse li vle di

"Mete Bondye premye" se yon prensip ak yon pawòl moun konn di nan kominote-a kretyen, men mwen obsève ke nou lite ak li nan pratik. E si se paske "mete Bondye premye" se pa sa ou panse li vle di?

READ MORE

Putting God first isn’t what you think it means

"Put God first" is a principle and well-known saying within the Christian community, but I’ve observed we struggle with its practice. What if it’s because “putting God first" isn’t what you think it means?

READ MORE

Our first podcast episode!

Here's our very first podcast episode! One of the challenges of talking about emotional wellness or emotional health is that we, as a society and also within the faith community, value physical and emotional needs differently. As such — and to our detriment — we don’t do such a great job of...

READ MORE

Premye epizòd podcast nou a​!

Men trè premye epizòd nou! Youn nan difikilte nou genyen nan pale sou byennèt emosyonèl se ke, en tant que sosyete moderne et en tant que Kretyen, nou pas mete meme valè sou bezwen emosyonèl ke nou mete sou bezwen fizik. Se poutèt sa nou jwenn li difisil pou entegre aspè sosyal de...

READ MORE