Men trè premye epizòd nou!

Youn nan difikilte nou genyen nan pale sou byennèt emosyonèl se ke, en tant que sosyete moderne et en tant que Kretyen, nou pas mete meme valè sou bezwen emosyonèl ke nou mete sou bezwen fizik. Se poutèt sa nou jwenn li difisil pou entegre aspè sosyal de eksperyans imen nou nan kad byennèt nou yo oswa parad